Sənaye xəbərləri

HDMI Kabel Uzunluğunu seçmək lazımdır?

2021-03-05

Elədir HDMIseçmək üçün lazımdırCbacarırLboğaz?

HDMIüçün açıq bir limit yoxdurCbacarırLenth. HDMItəşkilatı özü HDMIsiqnalının 300 futdan çox ötürülə biləcəyini göstərir.

 

Ohəqiqətən heç bir şeyə bənzəmir doğru seçmək HDMICbacarırLenth.Amma əslindəüçün çox vacibdirseçimlərethesağ wire lenthbiz t istəyirikhe HDMIcbacarırtransmits digital data with any best quality or no signal.

However, with some other cbacarırtypes (like the koakscbacarır), most HDMIcbacarırs are using koakscbacarırtechnology. On the one hand, it allows an affordbacarırhigh-speed digital data connection, but on the other hand, it limits the maximumHDMI cbacarırlenth.

However, in fact, most wires provide a standard twisted-pair copper structure. Due to its signal attenuation, the usbacarırlenth is limited. The lenth of 35 feet is more or less depending on the construction quality of the wire and its Conductive material.

Sən saxlamaq2 xalnəzərə alaraq:

1. Thedaha uzun HDMICbacarıris usually more susceptible to interference from Home Appliances.

2. Thedaha uzun HDMICbacarırolduğu kimi daha bahalıdırdaha yaxşı ekranlaşdırma, daha yaxşı komponentlər lazımdır.

Tip: When seçimləring your HDMIcbacarır, make sure it has the ideal lenth for your requirements, ie as short as possible and təklif olunurartıq 35 fut.

Sonra, you can save money and get a good performance while you seçimləre the right HDMICbacarırLenth.